Diensten en oplossingen

Datacenter management & automation

Binnen management en automation staan we u bij in het onderhouden van uw datacenter. Hieronder rekenen we het gebruiksvriendelijker maken en automatiseren van de software en processen die gebruikt worden door uw IT staff. Hiermee krijgen we op termijn de werkdruk op uw IT Staff lager zodat ze hun meer kunnen toespitsen op de belangrijkere taken.

Wat houd dit exact in:

Opsporen van repetitieve jobs en deze in scripting oplossen zodat deze niet meer manueel uitgevoerd hoeven te worden.
Documenteren van onbekende delen in de infrastructuur.
Samen met u op zoek gaan naar de juiste software paketten om het management van uw datacenter simpeler te maken.
Samen met u de management paketten implementeren en documenteren zodat u hiermee direct aan de slag kan

Server consolidation & virtualization

Binnen consolidation en virtualization staan we u bij om uw datacenter compacter te maken. Veel servers staan grote stukken van de dag niets of bijna niets te doen. door virtualizatie te gebruiken kunnen ettelijke fysieke servers geconsolideerd worden tot fysieke server waarop dan ettelijke virtuele servers draaien. dit help u om een “groener” datacenter te bekomen omdat u minder stroom en minder koeling nodig hebt zonder dat u in diensten moet inboeten.

Wat houd dit exact in:

Opsporen van kandidaat fysieke machines die gevirtualizeerd kunnen worden.
De juist sizing aanmaken voor de nieuwe servers die deze virtuele machines kunnen draaien.
Implementatie van de virtualizatie software op deze nieuwe servers.
Virtualizatie van de fysieke servers naar de nieuwe machines.
Documentatie aanmaken voor uw IT team.
Uw team opleiden om deze system te gebruiken.

Onderhoud en Healthchecks

Eens een datacenter draait heeft het onderhoud nodig. Ook heb je soms gewoon iemand nodig die uw team komt versterken voor een tijd om een kennisgat te dichten. Onder deze rubriek bied Neuralnet u de volgende diensten aan.

Datacenter virtualization

disclaimer: dit is enkel op VMware omgevingen

Hoe goed virtualizatie ook werkt, ook hier is zo nu en dan wel eens onderhoud nodig. De “best practices” veranderen van tijd tot tijd, er komen patches uit, e.d. hier staat Neuralnet u bij met zeer grondige healthchecks. Aan de hand van deze healthchecks staan we u bij om de problemen die hierin naar voor gekomen zijn op te lossen.

Wat houd dit exact in:

Een custom healthcheck samengesteld uit de best practices van VMware
Documentatie opstellen
Bevindingen presenteren
Traject uitstippelen om de problemen die gevonden zijn op te lossen
Dit traject samen met u implementeren

Datacenter Storage

De data opslag in een datacenter heeft ook regelmatig onderhoud nodig zodat uw omgeving goed blijft functioneren. In hedendaagse datacenters is de storage meestal geregeld via een centraal opslag systeem, als er hier dus problemen voordoen kan u zeer snel in grote problemen komen. Deze dienst zorgt ervoor dat uw opslag omgeving word nagezien en aangepast zodat u minder kans loopt om op termijn in de problemen te komen.

Wat houd dit exact in:

Een custom healthcheck samengesteld uit de best practices van de storage vendor en van de Storage network vendor
Documentatie opstellen
Bevindingen presenteren
Traject uitstippelen om de problemen die gevonden zijn op te lossen
Dit traject samen met u implementeren
Lange termijn management:

De kennis die Neuralnet ter beschikking stelt kan ook op langere termijn ingehuurd worden. Hiervoor vraag ik u om zeker contact op te nemen zodat we een gepersonaliseerd project kunnen voorstellen.

Lange termijn management

De kennis die Neuralnet ter beschikking stelt kan ook op langere termijn ingehuurd worden. Hiervoor vraag ik u om zeker contact op te nemen zodat we een gepersonaliseerd project kunnen voorstellen.